Platforma TheText.info

/

autorský software, webová stránka, 2010-2017

Cyklus Generování textu o generativním umění

 

http://thetext.info/blog/

 

Jaký je dnes vztah mezi lidmi a stroji? Existují poetické a emotivní stránky technologie?

 

Webové rozhraní TheText.info umožňuje konfrontaci se „zkreslenou realitou“. „Paratext“ postupně se vypisující a následně zařazující do archivu má zpravidla hlavičku obsahující datum, titulek a vlastní tělo textu. Na této internetové stránce se od chvíle spuštění vypisují a zařazují do archivu texty, jejichž autorem není člověk. V dlouhodobém měřítku mají tyto texty reflektovat i proměnu jazyka, novou terminologii a obecněji i zájem o umělecké odvětví nových médií a generativního umění. Autorský program s prvky umělé inteligence se bude vyvíjet na základě množství existujících a nově vznikajících textů.