Rastr NULA

/

Cyklus Parametrická digitální struktura
digitální tisk, 152 x 236 cm, 2015 – 2018

 

Projekt Parametrická digitální struktura formálně navazuje na cyklus obrazů Chyby – Kvadratické systémy z let 2005 až 2008. Formální podobnost vychází ze zájmu o digitální interpretaci barev, jejich vzájemném vztahu ve struktuře a vztahu měřítka, které je vůči reálným rozměrům radikálně miniaturní. Ideově se však současný projekt posouvá k rovině konceptuálního vymezení. Právě práce s měřítkem a adjustací slouží jako výchozí bod série obrazů. Různé materiálové provedení odkazuje k možnostem jednotlivých materiálů ve vztahu k původní digitální struktuře. Umělecký projekt Parametrická digitální struktura je neomediálním dílem, které testuje možnosti produkce. Vizuálně atraktivní abstraktní struktura využívá svých vlastností digitálního díla, mezi které patří zejména princip modularity a variabilita. Všechna neomediální díla jsou založena na digitálním kódu – jsou tedy číselnými reprezentacemi. Tyto základní vlastnosti umožňují manipulaci se strukturou. Právě její různé verze koexistují současně. Potvrzuje se předpoklad, že změna měřítka mění charakter samotného díla a to se v každé velikosti stává autonomním.

Digitalizace, která je jedním z ústředních motivů společnosti, se stala zásadní i pro umění. Na straně jedné se objevuje jako nový a komplexnější nástroj pro vizuální uměleckou tvorbu. Na straně druhé je digitální kód, extrémně nevizuální a nehmatatelná poloha. Tato abstraktní část však umožňuje zásadně jiná východiska pro neomediální díla. V realizovaném cyklu se odráží obě tyto roviny – vnitřní část „neviditelného“ systému, jeho struktury nul a jedniček i vizuálně atraktivní interpretace tohoto systému transformovaná do různých výstupů.