Turingův test v podmínkách imitační hry

/

Cyklus Generování textu o generativním umění
instalace, mixed media (autorský software, počítač, světelné displeje, minipočítač Raspberry), 2010 – 2013

 

Turingův test, 1950

„Turingův test je testem schopnosti stroje vykazovat inteligentní chování podobné nebo neodlišitelné od chování člověka. V původním pokusu lidský soudce vstupuje zároveň do přirozené jazykové konverzace s člověkem a strojem vyrobeným tak, aby generoval činnost neodlišitelnou od konání člověka. Účastníci testu jsou oddělení. Pokud soudce nemůže s jistotou odlišit stroj od člověka, pak to znamená, že stroj prošel úspěšně testem.“ (Alan TURING: Computing Machinery and Intelligence, Mind LIX / 236, s. 433–460.)

 

Výstava Turingův test v podmínkách imitační hry je výsledkem umělecko badatelského projektu Generování textů o generativním umění zkoumajícího možnosti umělé inteligence. Minimalistická instalace sestává ze strohých led diodových zobrazovacích zařízení technicistního charakteru, časomíry a počítače. Jádro celé instalace stojí v nehmotné rovině softwaru. Instalace jimi tematizuje nejen plynutí času, ale především fenomén generativního umění. Software na základě pečlivého naprogramování generuje databázi textů o generativním umění, čímž se uzavírá do bezpečného prostoru, v němž může prověřovat své téma pomocí jeho vlastních nástrojů a jazyka. Odpoutáním se od lidského faktoru v badatelském procesu vystupují na povrch zásadní otázky a jejich nejsilnější motiv nedokonalosti člověka, který není schopen pojmout uplývající data v jejich komplexnosti. Umělá inteligence nahrazuje autory textů i jejich myšlenky. Formát vzniklých vět je jazykově správný, jejich obsah však jednoznačnější význam často postrádá.