Virtual Wood

/

instalace, mixed media, 2017

Jana Bernartová, Jan Picko

 

Společný výstavní projekt Jany Bernartové a Jana Picka Virtual Wood z roku 2017 tematizuje vlastnosti a abstraktní podstatu dřeva. Společným bodem zájmu je střed virtuálního/digitálního, metafyzického a reálného. Autoři prohlubují společnou ideu odstartovanou skupinovou výstavou Místo v Galerii BWA w Jeleniej Górze. Kde důležitým podmětem byl silně vizuálně zatížený výstavní prostor, který se zcela vzdaluje pojmu „white cube“.