HUMAIN

Autoři:
Jana Bernartová, Petr Agha, Helena Lukášová, Veronika Lukášová,
Michal Mitro, Šimon Bařák, Jana Horáková, Marika Kupková, Zuzana Janečková, Eva Rybářová, Štěpán Miklánek, Pavel Sikora

 

Kurátor: Tým HUMAIN
Architektura výstavy: Valentýna Filípková

 

VÝSTAVA – 16/9 – 4/10 2020
KONFERENCE – 19/9 2020

 

Technologie a nejrůznější vynálezy chápejme jako řešení, kterými my lidé překonáváme svá biologická a fyziologická omezení. S dalekohledem vidíme dále, zatímco s makrofotografií odhalujeme sebemenší detaily světa, letadly překonáváme světadíly, díky chytrým telefonům jsme v kontaktu s našimi blízkými na velké vzdálenosti v sebesložitějších časech. Mnohá komplikovaná zadání a úkony jsme ale postupně přesunuli do technologií nabitých black boxů, jejichž operacím lze jen stěží porozumět. A jak dokazuje historie – mnohé lidské vynálezy umí společnost, jak pozitivně ovlivnit, tak být nástrojem neštěstí či zkázy. Často bývá rozhodujícím faktorem to, v jakých rukou se nacházejí.

Do těchto kontextů vstupuje umělá inteligence – pokročilá technologie, těžko uchopitelný pojem, jedinečný fenomén, systém spojený se snahami člověka vytvořit entitu napodobující flexibilitu lidského mozku schopnou inteligentně řešit složité úlohy a problémy, entitu schopnou dosahovat nějakého cíle. Vztah člověk-stroj v těchto souvislostech nabírá zcela nové podoby. Technologie není pouze nástrojem, ale umí být i schopným spolupracovníkem či v mnoha oblastech dokáže lidskou nepřesnost zcela nahradit (např. automatizace v průmyslu). Méně se o ni pak mluví jako o odrazu našich společenských hodnot a principů. Tato rychle se vyvíjející oblast už není pouze tématem budoucnosti, ale je naší žitou současností. Jak podotýká Lev Manovich, umělá inteligence hraje dnes v kultuře zásadní roli. Nejenže se stala mechanismem ovlivňujícím volby, chování a představivost milionů lidí, tyto nelidské entity jsou schopny rovněž skládat hudbu, psát filmové scénáře, vytvářet ohromující vizuální prvky a mnoho dalšího. Ničemu z toho však nerozumí našim lidským způsobem, ačkoliv jsou tyto výtvory a činnosti hodnoceny z naší lidské perspektivy a našimi hodnotovými žebříčky.

Představy o budoucí společnosti prostoupené umělou inteligencí se pohybují na celé škále nejrůznějších poloh od utopií po dystopie. Jisté ale je, že umělá inteligence je zde přítomna už nyní v naší každodennosti. Pro lepší pochopení jejího potenciálu je důležité nahlížet na tuto technologii z nových perspektiv, o to více, když si uvědomíme její celospolečenský a interdisciplinární rozměr. Samotný název HUMAIN nese jak výstava, která prezentuje díla, texty a projekty umělců, teoretiků, vědců a designerů reagujících právě na onen nový vztah člověka a stroje, tak konference, jež proběhne v prostorách Industry v sobotu 19.9. 2020.

 

HUMAN + ARTIFICIAL INTELLIGENCE = HUMAIN

 

ADRESA
INDUSTRA, Areál mrazíren Rovner
Masná 9, 602 00 Brno

MÁME OTEVŘENO
St—Pá / 13.00—19.00
So—Ne / 10.00—18.00

Do areálu vstupujte prosím přes vrátnici.