Mobilis 2020

Jednotky a nuly, mémy a emotikony // diskusia o komunikácii na internete

12. 12. 2020, 18:00, online

 

Hovoriť digitálnym jazykom sa zdá ako tá najsamozrejmejšia vec. Zvládajú to často aj deti. Virtuálny svet, ktorý sme si vytvorili má vlastné pravidlá a často sa v ňom stiera rozdiel medzi človekom a strojom. Toto je prostredie, v ktorom sa stále viac pohybujeme, ale stále menej mu rozumieme. Prirodzene do neho vstupuje i súčasné umenie, ktoré si spolu s filozofmi či vedcami kladie otázky: Aké sú hranice vnímania tohto sveta človekom? V čom tkvie rozdiel medzi digitálnym a analógovým svetom? Mení on nás alebo my jeho? Otázku digitálnej komunikácie v súčasnom umení otvorí kurátorka Jana Babušiaková v rozhovore s umelkyňou Janou Bernartovou a umelcom Andrásom Cséfalvayom.

 

Siedmy ročník festivalu Mobilis bude skúmať, ako sa zmenilo naše prežívanie prostredia, vzťahov, blízkosti ale aj samoty kvôli pandémii. Boli sme spolu a zároveň sami. Dúfame, že je to len prechodný stav, dočasné prekliatie. Zažívame predzvesť nových podmienok, v ktorých sa musíme naučiť existovať. Na festivale sa preto pozrieme na túto novú skúsenosť a budeme hľadať nové formy blízkosti k iným, k sebe a k zemi.

https://www.facebook.com/events/394777105301127/