#OK – KNIHA

„Digitálne technológie súčasnosti už nie sú iba neutralnymi aktérmi, ktrorí by fungovali ako nestranní sprostredkovatelia informacií. Radukálne sa podieľajú nielen na formovaní společenského usporiadania, ale aj na zmenách nášho vnímania a percepčných návykov.“

 

„Digitálny objekt má flexibilnú veľkosť, môže existovať v mnohých verziách a vyznačuje sa nestálosťou a efemérnosťou.“

 

#OK – XII. Trienále Malého Objektu a Kresby

Mária Janušová, Erik Vilím

ISBN 978-80-85579-56-7