Plavání dokola v bazénu

Artalk.cz / recenze / Barbora Trnková / 6. 7. 2020

Barvy mají svou symboliku, jsou svázány s konkrétními médii, významy i naším viděním. Touto velmi malířskou otázkou se zabývá na výstavě Love, Death & Blue v brněnské Galerii U Dobrého pastýře Jana Bernartová, která se dlouhodobě věnuje formátům a asociacím spjatým s modrou barvou. Kromě toho se výstava zaměřuje – jak zmiňuje ve své recenzi Barbora Trnková – také na samotné téma zobrazivosti a na to, v jakém vztahu je zobrazované k danému médiu.

Plavání dokola v bazénu