talking art heads

12. 9. 2018, 18.00
Kunsthalle KLUB

Nám. SNP 12, Bratislava
Vstup voľný

 

V druhom vydaní zo série formátu talking art heads sa predstaví česká intermediálna umelkyňa Jana Bernartová (1983). Bernartová sa vo svojej tvorbe zaoberá vzťahom digitálneho a materiálneho sveta a ich vzájomného presahovania. Koncentruje sa pritom na spoločnú vlastnosť týchto dvoch svetov – farbu. Autorka ju skúma v „toku“, v prechode naprieč médiami, čím zvýrazňuje jej nestálosť. Konfrontuje digitálne a materiálne existencie konkrétnej farby a odhaľuje tak univerzálnejšie zákonitosti virtuálneho sveta médií a našej každodennej reality. Napriek analyticky koncipovanej umeleckej stratégii sa jej práce vyznačujú formálnou a estetickou precíznosťou, ktorá obsahuje referencie k minimalizmu 60. až 70. rokov.

 

Bernartová vyštudovala magisterské štúdium v ateliéri Intermédia Václava Stratila. V rokoch 2010 až 2013 absolvovala doktorandské štúdium v ateliéri Supermédia Frederica Díaza na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Má za sebou desiatky skupinových a samostatných výstav.

 

Druhým hosťom nadchádzajúcej diskusie je kritik, filozof a šéfredaktor medzinárodného časopisu Umělec Palo Fabuš (1983). Fabuš vyštudoval informatiku a teóriu médií. Absolvoval stáž na Ruhr Universität v Bochume, kde študoval súčasnú nemeckú filozofiu médií. Vo svojej odbornej a publikačnej činnosti sa zaoberá rolou informačných a digitálnych médií v našej každodennosti. V roku 2017 vydal knihu Přednáška o vznikavosti (spolu s básnikom Lubošom Svobodom).

 

Koncepcia programu talking art heads pokračujúceho diskusno-prezentačného formátu Artist stalk nadväzuje na jej predošlú tradíciu, ktorú úspešne odštartoval Michal Stolárik. V tomto kontexte ide teda o prezentáciu aktuálnych tendencií a stratégií v súčasnom vizuálnom umení. Zámerom talking art heads je prezentovať širšiemu publiku umeleckú tvorbu autora, autorky či umeleckého zoskupenia. Leitmotívom, či akýmsi spojovacím článkom výberu diskutujúcich umelcov, je prienik umeleckej imaginácie, analytického prístupu a snahy ponúknuť inú perspektívu na všeobecne prijaté ustálené pravdy o svete. Program moderuje Erik Vilím.

 

Erik Vilím (1990) je estetik a teoretik súčasného umenia. Pôsobí ako interný doktorand na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho výskumná činnosť sa zväčša odráža v realizovaných kurátorských projektoch. Publikuje v rôznych vedeckých a umeleckých časopisoch.